Antoni Biarnés Mas

Antoni Biarnés Mas

Formació i activitat professional
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, i en Dret. Màster en Gestió Pública
Director de Col·legi Professional

Activitat cívica i cultural
Membre de 9,5 Grup I.Cinematogràfic, de l’Associació Catalana de Professionals, de la Unió d’Antics Escolans de Montserrat i de l’Associació d’Amics de la Bressola

Aficions
Música i Literatura