Fina Canal Rossell

Fina Canal Rossell

Formació i activitat professional 
Mestra terapeuta en aquests moments jubilada

Activitat cívica i cultural
Membre de l’Associació de veïns Quatre Barris
Membre Amics del Romànic
Sòcia Creu Roja
Sòcia pro-disminuïts psíquics del Berguedà
Sòcia ANC i Òmnium

Aficions
Caminar i llegir