Presentació de candidatures

Presentació de candidatures

Els candidats es podran inscriure en dues parts diferenciades de la llista electoral: o bé per ocupar els primers llocs o bé per ocupar la part final de la mateixa. L’ordre dels candidats s’establirà en funció del resultat de les votacions tenint en compte les preferències de cada candidat/a. Si vols treballar per Berga, aquesta és la teva llista. Participa-hi!